Etichete

, , , , , , , ,

DECLARAŢIE POLITICĂ

Problema fondurilor europene: USL reparã dezastrul guvernãrilor PDL

 

Ana_Birchall_0421-195x280Declaraþia mea politicã de astãzi se referã la criticile aduse Guvernului USL de preşedintele Traian Bãsescu şi PDL, în problema fondurilor europene.

Absorbţia fondurilor europene a reprezentat pentru guvernãrile anterioare o problemã de-a dreptul spinoasã, pe care nu au ştiut cum sã o gestioneze şi sã o rezolve.

În momentul venirii la Guvernare, USL a moştenit un dezastru în ce priveşte utilizarea fondurilor europene şi am reuşit în nouã luni sã îndreptãm o parte semnificativã din acest dezastru.

Corupţia şi incompetenţa de care s-a dat dovadã în anii de guvernare ai PDL au fãcut ca România sã se afle în pericol de a-i fi suspendate fondurile europene pe mai multe programe.

În urma auditurilor efectuate de Comisia Europeanã în perioada 2009-2011 s-au constatat grave abateri în utilizarea fondurilor europene aferente mai multor Programe. În urma anchetelor efectuate de institu?iile europene, obligaþia noastrã a fost şi este de a îndrepta ceea ce s-a greşit în 2009-2011, astfel încât România sã nu piardã fondurile ce i-au fost alocate în cadrul actualei execuţii bugetare a UE.

În timpul mandatului guvernului Ponta 1 au fost adoptate reglementãrile necesare deblocãrii foarte rapide POS Mediu şi Programului Operaţional Regional.

Ca urmare a activitãţii Guvernului României, Comisia Europeanã a deblocat Programul Operaţional Sectorial Mediu şi au fost reluate plãţile cãtre beneficiari. Comisia Europeanã a apreciat ameliorãrile aduse de Guvernul USL sistemelor de management şi control care au dus la deblocarea plãţilor. Comisia Europeanã considerã cã acum sistemul este capabil sã depisteze şi sã previnã în special conflictele de interese, ceea ce a fost o problemã cheie în cazul acestui program.

Atragerea banilor europeni şi respectarea legislaţiei europene în materie de fonduri europene este şi va rãmâne una din temele importante ale programului de guvernare al USL.

România a încheiat anul 2012 cu o ratã de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune de 11,47%, adicã peste 2,204 miliarde de euro ­ sume rambursate de la Comisia Europeanã, potrivit datelor oficiale prezentate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS). Din aceastã ratã, 5,92 puncte procentuale au fost acumulate pe parcursul anului 2012, adicã 1,138 miliarde de euro, ceea ce înseamnã mai mult de jumãtate din întreaga sumã atrasã în perioada 2007-2011.

Un exemplu concludent este cel de la Ministerul Mediului, unde la preluarea mandatului Comisia Europeanã rambursase României pentru POS Mediu suma de 197,17 milioane euro, respectiv rata absorbţiei era de 4,37%. Dupã şapte luni, solicitãrile de platã cãtre Comisia Europeanã au ajuns la un total de 581,14 milioane Euro, respectiv o ratã de 12,88%. Putem remarca astfel, triplarea ratei de absorbţie, în doar şapte luni.

Încã de la începutul anului 2013 Guvernul a reuşit sã obţinã, ca urmare a rezultatelor pozitive constatate în urma misiunii de audit din perioada 29 ianuarie – 1 februarie 2013, deblocarea POSDRU.

Valoarea sumelor plãtite pe POSDRU şi POS CCE (Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitãţii Economice) depãşeşte 440 de milioane de lei, bani care vor ajuta peste 900 de beneficiari de fonduri UE sã-şi continue proiectele. Derularea programelor trebuie sã înceapã sã fie una fireascã, sã asigurãm plata la zi a facturilor eligibile. Rata de absorbţie pe acest program operaţional a crescut de la 7,73% la sfârşitul lui decembrie 2012 la aproape 12% în prezent.

Vom continua eforturile de deblocare a fondurilor europene şi de mãrire a gradului de absorbţie a acestora. Ca şi în cazul POSDRU, acţiuni similare sunt derulate în cazul celorlalte programe presuspendate: Transporturi, PO Regional şi Creşterea Competitivitãţii.

Aceastã deblocare a fondurilor are o importanţã fundamentalã atât pentru miile de firme care aşteaptã rambursãrile de la Uniunea Europeanã, cât şi pentru economia noastrã în ansamblu, care are o acutã nevoie de infuzii de capital.

Fondurile europene sunt foarte de importante atât pentru cele 20 de comune din colegiul Zorleni, pe care le reprezint în Parlament cât şi pentru întreg judeţul Vaslui. Dezvoltarea infrastructurii, crearea de locuri de muncã, instruirea personalului din instituţiile publice, rezolvarea problemelor de mediu din judeţ sunt obiective care depind substanţial şi de atragerea de fonduri europene.

Ţin sã îi felicit şi de la tribuna Parlamentului pe toţi primarii din colegiul Zorleni, care au depus proiecte bune pentru accesarea de bani europeni şi susţin eforturile lor de a obţine deblocarea acelor proiecte care au fost stopate din cauza birocraţiei, incompetenţei şi corupţiei fostei guvernãri.

În opinia mea, atâta timp cât corupţia şi birocraţia dispar din procesul de aprobare a unui proiect depus pentru primirea finanţãrii, atunci absorbţia fondurile europene va creşte cu mult faţã de nivelul înregistrat pânã în ianuarie 2012. S-au scos la ivealã în lunile de guvernare USL grave probleme în ceea ce priveşte proiectele europene, o parte din acestea reuşind sã le reparãm.

Aşa cum noul ministru al Fondurilor Europene spunea zilele acestea, trebuie sã existe o simplificare a modului de accesare a fondurilor europene, în aşa fel încât absorbţia sã creascã. Pe de o parte, aceastã simplificare poate fi fãcutã prin reducerea de documente pe etape de verificare, iar pe de altã parte prin reducerea timpului alocat plãţii facturii odatã ce aceasta a fost emisã.

Faptele aratã cã Guvernul Ponta a reuşit sã repare greşelile anterioare şi îmi exprim încredere cã noua conducere a ministerului Fondurilor Europene va lua masurile necesare astfel incat absorbţia de fondurilor europene sã creascã pentru România.

Le cer colegilor deputaţi aparţinând PDL sã înceteze cu demagogia în problema fondurilor europene şi sã renunţe la a mai vorbi cu atâta uşurinţã despre acest domeniu, un domeniu în care rezultatele guvernãrii democrat-liberale au fost dintre cele mai ruşinoase.

Solicit PDL şi preşedintelui României sã fie solidari cu eforturile actualei guvernãri de a rezolva problemele pe care tot ei le-au lãsat în sarcina USL. Demagogia reprezentanţilor fostei guvernãri nu poate acoperi ceea ce toatã lumea ştie – guvernele PDL sunt cele care au tolerat sau chiar încurajat fraudele din programele pe fonduri europene, iar USL face ordine în sistem.

 

Ana Birchall

Deputat PSD

Reclame