Etichete

, , , , , , ,

DECLARAȚIE DE PRESĂ

ioan chelaruÎn vederea revizuirii Constituţiei şi, implicit, în scopul elaborării unei propuneri legislative de modificare şi completare a Legii noastre fundamentale, primul dintre obiectivele Comisiei parlamentare comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului este acela de a stabili, de comun acord şi prin dialog cu toate grupurile parlamentare, tezele revizuirii Constituţiei. În fapt aceste teze sunt direcţiile, orientările, pe care noi parlamentarii, membri ai acestei Comisii, dorim să le punem în discuţia societăţii civile prin intermediul Forumului constituţional.

În stabilirea şi elaborarea acestor teze am avut în vedere cel puţin două aspecte, pe care noi le considerăm esenţiale. Primul dintre aceste aspecte se referă la construirea unor teze/teme de revizuire care să nu încalce limitele revizuirii Legii fundamentale, astfel cum sunt acestea reglementate la art.152 din actuala Constituţie. Este de la sine înţeles că în aplicarea acestui prim deziderat nu am acceptat teze care să pună în discuţie caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială. Din această perspectivă, am apreciat ca se impune încă din start retragerea  de la masa discuţiilor a acelor propuneri ale colegilor noştri care, într-un fel sau altul aduceau atingere acestor teme, complet nerevizuibile. Un al doilea aspect pe care l-am avut în vedere la elaborarea acestor teze, a fost acela al valorificării jurisprudenţei Curţii Constituţionale. Pentru a da doar un exemplu în acest sens, menţionăm că una dintre ideile care trebuie să se regăsească  cu siguranţă în tezele finale este aceea a întăririi, consolidării rolului Parlamentului, ca organ reprezentativ suprem al poporului român, aceasta fiind în fapt una din ideile centrale ale întregii jurisprudenţe a Curţii Constituţionale, de la înfiinţarea sa şi până în prezent; desigur în interiorul acestei teze, rămâne să discutăm ulterior, modul concret în care va funcţiona Parlamentul, care vor fi competenţele fiecărei Camere şi care vor fi raporturile constituţionale dintre acestea şi celelalte autorităţi din stat.

De subliniat în legătură cu elaborarea tezelor de revizuire este faptul că actuala Comisie apreciază ca acestea nu sunt decât direcţiile în care se circumscrie dezbaterea în Forumul constituţional şi apoi în Parlament legată de revizuirea Constituţiei. Cu alte cuvinte, dacă în cursul dezbaterilor se va desprinde necesitatea de a modifica ori de a completa Legea fundamentală şi în alte materii decât cele pe care ni le propunem iniţial, prin discuţii cu colegii noştri vom putea interveni şi asupra acelor dispoziţii. Mai mult decât atât, cred că este necesar să conferim cu adevărat sens dezbaterilor din cadrul Forumului constituţional şi drept urmare suntem deschişi  către rezultatele acestui dialog cu societatea civilă, aşteptând propuneri constructive din partea acesteia. În felul acesta, sperăm să realizăm o lege de revizuire solidă, care să răspundă, în cât mai mare măsură, nevoilor şi cerinţelor  cetăţenilor.

Dezbaterile de astăzi au arătat o comisie dinamică, deschisă spre idei novatoare, dar intransigentă când a abordat probleme nerevizuibile. Drept urmare, propuneri de genul celor care se refereau la  revizuirea art. 1 din Constituţie ( ce cuprinde referiri la caracterul naţional independent, unitar şi indivizibil al statului), art. 44 ( referitor la dreptul de proprietate), sau limitarea unor drepturi cum ar fi : numărul de mandate sau posibilitatea de a candida a celor condamnaţi, au fost respinse cu votul majorităţii membrilor Comisiei.

 

Senator Ioan Chelaru,

Vicepreședinte PSD

Anunțuri